Deklaracija o okupaciji grada Njujorka – preuzeto sa portala www.buka.ba

Deklaracija o okupaciji grada Njujorka – 6yka – online magazin za online mislioce.

 

Deklaracija o okupaciji grada Njujorka

 

Okupljeni u solidarnosti kako bismo izrazili osjećanje ogromne nepravde, ne smijemo izgubiti iz vida ono što nas je ujedinilo. Ovo pišemo kako bi svi ljudi koji osjećaju da im je nanesena nepravda od strane svjetskih korporacija znali da u nama imaju saveznike.

Kao jedan narod, ujedinjen, uviđamo realnost: budućnost čovječanstva zahtijeva saradnju svih ljudi; naš sistem mora štititi naša prava, a ako se taj sistem iskvari, na pojedincima je da  zaštite svoja prava i prava svojih komšija; demokratska vlada dobija legitimnu moć od ljudi, ali korporacije ne traže ničiji pristanak da eksploatišu bogatstvo na štetu ljudi na Zemlji; prava demokratija se ne može postići kada procesima upravlja ekonomska moć. Obraćamo vam se u vrijeme kada korporacije, koje stavljaju profit iznad ljudi, sebične interese iznad pravde i diskriminaciju iznad jednakosti, upravljaju našim vladama. Ovdje smo se u miru okupili, na šta imamo pravo, kako bismo obznanili ove činjenice.

Oduzimaju nam naše kuće nezakonitim procesom zaplijene imovine, iako nisu prvobitni vlasnici hipoteke.
Uzeli su novac za otplatu svojih dugova od poreskih obveznika i nastavljaju davati direktorima ogromne bonuse.
Perpetuiraju nejednakost i diskriminaciju na radnom mjestu na osnovu starosne dobi, boje kože, pola i seksualne orjentacije.

Zatrovali su nam hranu zbog nemara i uništili poljoprivrednu proizvodnju monopolizacijom.
Profitiraju od mučenja, zatvaranja i okrutnog tretmana ogromnog broja životinja i prikrivaju ove prakse.
Kontinuirano nastoje da oduzmu radnicima pravo da pregovaraju za bolju platu i bezbjednije uslove rada.
Studente drže taocima zbog desetina hiljada dolara duga za obrazovanje, koje je samo po sebi jedno od ljudskih prava.

Zapošljavaju radnu snagu van zemlje kako bi smanjili izdatke za zdravstveno osiguranje radnika i plate.
Vrše pritisak na sudove kako bi imali ista prava kao ljudi bez odgovornosti ili krivice.
Troše milione dolara na pravne timove koji traže načine da ih izvuku iz ugovora u vezi sa zdravstvenim osiguranjem.

Našu privatnost prodaju kao robu.
Koriste vojsku i policiju kako bi spriječili slobodu štampe.
Namjerno odbijaju da povuku proizvode sa greškom, ugrožavajući tako živote u trci za profitom.
Upravljaju ekonomskom politikom, uprkos katastrofalnim neuspjesima njihove politike.
Doniraju ogromne sume novca političarima, koji bi trebalo da ih kontrolišu.
Nastavljaju da blokiraju alternativne vidove energije kako bismo i dalje bili ovisni o nafti.
Nastavljaju da blokiraju prirodne lijekove, koji bi mogli spasiti živote ljudi, kako bi zaštitili investicije koje su im već donijele ogroman profit.
Namjerno zataškavaju izlive nafte, nesreće, krivotvoreno knjigovodstvo i štetne sastojke u trci za profitom.
Namjerno pogrešno informišu ljude i drže ih u strahu, tako što kontrolišu medije.
Prihvataju privatne ugovore za ubistvo zarobljenika čak i kada postoji ozbiljna sumnja u njihovu krivicu.
Perpetuiraju kolonijalizam kod kuće i u inostranstvu.
Učestvuju u mučenju i ubijanju nevinih civila u inostranstvu.
Nastavljaju da prozvode oružje za masovno uništenje kako bi dobili ugovore sa vladom.
Ljudi cijelog svijeta,
Mi, Generalna skupština grada Njujorka koja je okupirala Wall Street na Trgu slobode, tražimo od vas da pokažete da imate moć.
Iskoristite svoje pravo na mirno okupljanje; zauzmite javni prostor, započnite proces za rješavanje problema sa kojima se suočavamo i tražite rješenja koja će svima biti dostupna.
Svim zajednicama koje preduzmu akciju i formiraju grupe u duhu direktne demokratije, nudimo podršku, dokumente i sve resurse koje imamo na raspolaganju.

Pridružite nam se i neka se čuje i vaš glas!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s