Mlijeko


Nakon što je otslušala popodnevne vijesti, nana je ustala sa svog mjesta u dnu sećije do stalaže, pružila svoje bijele tanke šake prošarane staračkim pjegama i mehke kao oblačić, i utrnula radio. Kad je gledaš sa strane pomislio bi da, prepipavajući svaku dirku na aparatu, ona zapravo ne vidi, i da traži pravu, ali u … Continue reading Mlijeko

Advertisements